4 nhóm tính cách cá nhân của DISC có gì thú vị?

 Mô hình DISC bao gồm 4 nhóm chính và có tên bắt đầu bằng các chữ D, I, S, C. Mỗi loại tính cách sẽ định hình nên những con người với vai tr...
Read More

Trắc nghiệm DISC là gì? Tại sao nên sử dụng mô hình DISC trong nhân sự?

 Bài kiểm tra DISC là công cụ hữu ích trong quá trình tìm hiểu bản thân, cải thiện các mối quan hệ và quản trị cuộc sống. Trong bài viết này...
Read More

16 loại tính cách MBTI mà bạn nên biết

 Bài  trắc nghiệm tính cách MBTI  sẽ cho ra kết quả để đánh giá xem bạn là người có tính cách như thế nào thông qua phương pháp phân loại. S...
Read More

Tìm hiểu trắc nghiệm tính cách MBTI

 Trong bài viết này, cùng tìm hiểu những điều cơ bản về  trắc nghiệm tính cách MBTI  nhé! Bạn đã từng nghe về thuật ngữ này chưa?  1. Trắc n...
Read More

Áp dụng mô hình ASK trong quản lý nhân sự

 Trong thời gian gần đây,  mô hình ASK  càng khẳng định vai trò trong công tác quản lý nhân sự HRM. Vậy cách áp dụng mô hình này như thế nào...
Read More

Mô hình ASK đối với nhân sự trong doanh nghiệp

  Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của  mô hình ASK  trong doanh nghiệp nhé! Vậy ASK hỗ trợ trong nhân sự của một doanh ng...
Read More