Xây dựng bản đồ chiến lược hiệu quả trong BSC

Bản đồ chiến lược là nhân tố quyết định đến sự thành công trong việc áp dụng BSC bởi nó thể hiện mối quan hệ nguyên nhân và kết quả của các ...
Read More

Bản đồ chiến lược là gì? Tìm hiểu vai trò của bản đồ chiến lược trong BSC

  Bản đồ chiến lược  là một phần của BSC giúp nâng cao tư duy, truyền đạt các chiến lược, phương hướng và ưu tiên ở tổ chức. Cùng tìm hiểu r...
Read More

Xây dựng KPI với nguyên tắc SMART như thế nào?

  Xây dựng KPI  theo nguyên tắc SMART là một trong những gợi ý mà nhà lãnh đạo nên xem xét khi tiến hành ứng dụng KPI trong doanh nghiệp.  1...
Read More

Xây dựng KPI thường gặp những vấn đề gì?

 KPI là các chỉ tiêu sử dụng để đo lường định lượng mức độ thực hiện các mục tiêu trọng yếu của doanh nghiệp. Mặc dù vậy, khi triển khai xây...
Read More

Thử thách khi áp dụng và triển khai BSC trong doang nghiệp

 Như bạn cũng biết, doanh nghiệp hay tổ chức phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức trong quá trình triển khai và ứng dụng BSC.  1...
Read More