Chính sách nhân viên - SAVICO

Chính sách nhân viên - SAVICO
 Bước vào thời đoạn hội nhập và phát triển của giang san, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, nhiệm vụ trọng điểm của doanh nghiệp SAVICO ( Mã chứng khoán: SVC ) là tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển cơ quan trên các lĩnh vực: Dịch vụ thương mại – Dịch vụ Bất động sản – Dịch vụ Tài chính từ năm 2010 – 2015 & tầm nhìn 2020, trở nên công ty đầu tư chuyên ngành dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế.

Cơ quan Cổ phần SAVICO ( Mã chứng khoán: SVC ) không ngừng hoàn thiện phương pháp quản lý điều hành,  luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xem nguồn nhân công là tài sản của công ty, đó là yếu tố quyết định sự thành công và phát triển vững bền của tổ chức SAVICO.

Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của SAVICO trong thời đoạn hiện giờ được tóm lược như sau:

1.  Chính sách Tuyển dụng
   1.1  công tác tuyển dụng: Được cơ quan thực hiện theo mục đích, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của cơ quan SAVICO (SVC), trong từng thời đoạn cụ thể và thực hành theo kế hoạch hàng năm.

   1.2  Nguyên tắc tuyển dụng: thông báo công khai - bảo đảm tính công bằng - cơ hội đồng đẳng cho mọi người tìm việc và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp.

   1.3  Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, cơ quan đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên:

   Lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.
   Cần lao có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty.
   Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân công phát triển bền vững lâu dài cho đơn vị.
   Ngành nghề tuyển dụng ăn nhập với lĩnh vực kinh doanh của tổ chức.
   1.4  phương pháp tuyển dụng: Thi tuyển và duyệt y Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.

   1.5  Hình thức kết nạp giấy tờ: Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

   1.6  thông tin tuyển dụng được biểu thị qua website của doanh nghiệp Cổ phần SAVICO và trên dụng cụ thông tin đại chúng.

   1.7  Chương trình dành cho các sinh viên: Chương trình thực tập sinh với mục đích tạo cơ hội cho Các bạn sinh viên làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp và chuẩn bị hàng ngũ chuyên viên giỏi trong dài hạn, chương trình dành cho Cả nhà sinh viên có thành tích học tập đạt từ khá trở lên tại các trường đại học trong cả nước, có kỹ năng làm việc tốt đến thực tập và có hoài vọng làm việc lâu dài tại các tổ chức trong hệ thống của SAVICO.
 
2.  Chính sách huấn luyện
   2.1  tập huấn và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của đơn vị

   2.2  mục tiêu tập huấn là nhằm nâng cao tri thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, cùng các kỹ năng khác cho cán bộ - nhân viên nhằm hình thành đội ngũ nhân viên quản trị, chuyên viên giỏi hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị SAVICO.

   2.3
phương pháp tập huấn của doanh nghiệp SAVICO gồm các loại hình: (1) liên kết với các cơ sở tập huấn uy tín nhằm phát triển mô hình huấn luyện tại chỗ; (2) gởi đi tập huấn tại các Trường đại học, trọng tâm huấn luyện có chất lượng về công việc quản trị, kỹ năng tăng cường, nghiệp vụ chuyên môn đối với các chức danh quản lý các cấp và nhân sự tiềm năng; (3) huấn luyện tại nước ngoài cho các đối tượng trẻ dưới 35 tuổi, có năng lực, triển vẳng, ngoại ngữ tốt, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp thời đoạn từ năm 2010 – 2015 và tới năm 2020.

   2.4
Phấn đấu đến trước năm 2015, tất cả các cán bộ quản lý phải qua lớp huấn luyện CEO, CFO, CPO, Giám đốc công nghệ thông tin (CIO), Giám đốc đầu tư,… khuyến khích tinh thần tự học và sáng tạo của CB-NV nhằm chuẩn bị cho định hướng phát triển nghề nghiệp hoặc đổi thay công tác khi có yêu cầu

   2.5  Các hình thức tập huấn: huấn luyện qua các khóa học ngoại khóa, khóa học tại các Trường đại học, Sở, Viện được thiết kế dành riêng đối với các lĩnh vực mà doanh nghiệp Cổ phần Dịch vụ Tổng Hợp Hồ Chí Minh (SAVICO) đang kinh doanh – đầu tư; và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ viên chức. Theo đó kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp được xây dựng hàng năm và theo chiến lược kinh doanh của tổ chức như:

   CBNV làm việc từ 6 tháng trở lên được tham dự huấn luyện ngắn hạn trong nước theo kế hoạch tập huấn nghiệp vụ hàng năm, đào tạo đột xuất theo nhu cầu của cơ quan và bằng các hình thức như huấn luyện phê duyệt luân chuyển công việc, bố trí tham dự các ban dự án, chương trình để nhân sự có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm tích luỹ tri thức; hỗ trợ phí đối với các CBNV có nỗ lực tự đào tạo ăn nhập với việc phát triển chuyên môn và nghề nghiệp theo định hướng của cơ quan.
   CBNV làm việc từ 2 - 3 năm trở lên được tham dự tập huấn dài hạn hoặc ngắn hạn trong và ngoài nước theo chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
   2.6
Với mục đích tài trợ và tẩm bổ tập huấn đội ngũ CBQL cấp cao cho các công ty trong hệ thống. Công ty SAVICO đã vận động nguồn lực toàn hệ thống để thành lập Quỹ chăm nom nhân kiệt trẻ hệ thống SAVICO và chính thức hoạt động từ tháng 4/2011.3.  Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp
   3.1
Tại SAVICO thời cơ thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn nhân công với một quy trình rõ ràng.

   3.2
Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công việc định kỳ (3 tháng/ lần) qua đó kiểm tra mục tiêu công tác, mục đích phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân đồng thời cũng là cơ sở nhằm phát hiện nhân tố hăng hái để đề bạt hoặc quy hoạch nguồn nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đơn vị SAVICO.

   3.3
Tuyển chọn nhân viên nội bộ cho các vị trí quản lý là ưu tiên hàng đầu tại SAVICO.

4.  Chính sách Phúc lợi và Đãi ngộ
   4.1  Chính sách đãi ngộ
   
Với mục đích tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó dài lâu, cho nên, chính sách đãi ngộ cần lao luôn được doanh nghiệp SAVICO xem trọng và liên tiếp hoàn thiện. Tại doanh nghiệp SAVICO người cần lao được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng; dưới đây là các chính sách trong thời đoạn hiện thời:

     4.1.1  Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công tác; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.
     4.1.2  Được góp vốn thành lập các công ty con trực thuộc tổ chức cổ phần SAVICO hoặc tham dự trực tiếp vào các tổ chức con của SAVICO.
     4.1.3  lương bổng trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công tác.
     4.1.4  Thưởng định kỳ (bằng hiện kim) phê chuẩn công việc đạt hiệu quả cao, thành tích điển hình.
     4.1.5  Thưởng đột xuất (bằng hiện kim) phê duyệt các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của đơn vị; đạt được thành tích nổi bật.
     4.1.6  Thưởng theo danh hiệu thi đua của quốc gia (căn cứ vào Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn).
     4.1.7  Thưởng bằng phiếu tham quan – nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động hoặc gia đình theo chính sách cụ thể hàng năm của doanh nghiệp.

   4.2  Chính sách phúc lợi
   
Tất cả các cán bộ viên chức chính thức của  công ty SAVICO đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách thích hợp với Luật cần lao Việt Nam, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể và quy chế Quỹ hỗ trợ SAVICO (được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động vào ngày 01/9/2011, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 29, ngày thành lập cơ quan Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn – SAVICO), được điều chỉnh hàng năm và có những quyền lợi như:
   
4.2. 1Bảo hiểm tai nạn 24/24: cơ quan thực hành việc mua bảo hiểm tai nạn con người cho công nhân viên ký kết loại hiệp đồng cần lao có thời hạn xác định từ 01 năm trở lên.

4.2.2 Quỹ tương trợ SAVICO: chăm lo đời sống CBNV đang làm việc, CBNV đã nghỉ hưu, CBNV có thời kì công việc gắn bó nhiều năm với cơ quan nhưng do điều kiện sức khỏe nghỉ việc trước khi nghỉ hưu, hoàn cảnh của bản thân và gia đình khó khăn cần được coi ngó tương trợ.

4.2.3 Trợ cấp khó khăn đột xuất, đặc biệt đối với các nhân viên cưới hỏi, ốm đau – nằm viện, thai sản, nghỉ hưu, mất sức, bảo hộ cần lao, tham quan – nghỉ mát chế độ tang chế - trong trường hợp gia đình CBNV có hữu sự, cấp học bổng dành cho con CBNV học giỏi theo quy chế riêng của cơ quan.

4.2.4 hiện giờ, công ty đang tiếp tục nghiên cứu ứng dụng một số chế độ bảo hiểm khác cho người cần lao.

5.  Môi trường - Điều kiện làm việc
   5.1  Văn hóa doanh nghiệp: Mọi cán bộ nhân viên tại tổ chức SAVICO luôn ý thức và tình nguyện cam kết thực hành đúng theo tôn chỉ, mục đích của "Cẩm nang văn hóa công ty SAVICO" và "Cẩm nang nhân sự đơn vị" với các tiêu chí cơ bản sau:

   Luôn đoàn kết – vượt qua khó khăn – thử thách.
   Luôn tôn trọng, lắng tai và xem ích lợi của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình. Thỏa mãn khách hàng là hạnh phúc chính mình.
   Luôn tự đổi mới, đón đầu cơ hội gặt hái thành công.
 
5.2 Điều kiện làm việc: Cung cấp đủ các thiết bị văn phòng cấp thiết cho mỗi CBNV.

5.3 Môi trường làm việc: Định kỳ thực hành khảo sát sự hài lòng của CBNV nhằm điều chỉnh công việc quản lý, điều hành tại đơn vị.
5.4 doanh nghiệp SAVICO luôn chuyên chú duy trì không khí thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Các hoạt động thường xuyên được đơn vị như các giải thể thao, hội diễn văn nghệ, doanh nghiệp sinh nhật cho CBNV, ngày Hội gia đình hệ thống Savico, chăm lo con em người cần lao, các hoạt động sinh hoạt nhân dịp các ngày lễ truyền thống của tổ quốc và đơn vị, các hoạt động chung vì cộng đồng xã hội.
Sưu tầm: cách làm thư xin mất việc
Share on Google Plus

About Nguyen Hung Cuong

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét