Tăng cường năng lực lãnh đạo ưng chuẩn TWI


Nguyên tắc làm nền tảng cho TWI là tạo ra “tác động nhân văn”. Mục đích là phát triển một cách thức được chuẩn hóa, rồi huấn luyện những người sử dụng phương pháp, để sau đó họ huấn luyện những người khác.
  “Hiệu suất lao động của Việt Nam thuộc hạng đáy khu vực”, đó là bài viết của tác giả Dũng Hiếu đăng trên báo Vneconomy ngày 24/08/2012. Điều đáng báo động này là có thật, và chính là kết quả của đề tài khảo sát “Thiếu hụt cần lao kỹ năng ở Việt nam” do Viện Khoa học cần lao và xã hội (thuộc Bộ lao động- Thương binh- Xã hội) kết hợp cùng Tập đoàn Manpower thực hiện trên 6000 doanh nghiệp của 9 lĩnh vực kinh tế ở 9 tỉnh, thành phố Việt Nam.
Liệu vấn đề thiếu hụt kỹ năng có thể được giảm thiểu và giải quyết nhờ các điều kiện sau đây không:
-   Nếu tổ chức có thể nhân văn một cách nhanh chóng và vững chắc khả năng tay nghề của những nhân viên có tay nghề cao nhất mà doanh nghiệp có?
-   giả dụ mọi đơn vị đều làm như vậy để tự cung cấp đầy đủ nhân sự có kỹ năng tay nghề cho chính mình?
-   Nếu những nhân sự có tay nghề cao này có thể tự nhân văn chính mình và thêm vào nữa là biết cách cải tiến cách thức làm việc để tăng hiệu suất, biết cách chỉ dẫn đồng nghiệp để làm những điều này?
Để làm được những việc trên chúng ta rất cần các doangh nhân Việt Nam khởi động phong trào này.
Khả năng áp dụng TWI tại Việt Nam
  Nền kinh tế Việt Nam được đánh giá có mức độ tăng trưởng cao. Những khó khăn ban đầu vì thiếu công nghệ, máy móc hiện đại đã giảm dần. Chúng ta đang đón chào các ngành công nghiệp đòi hỏi sự chuẩn xác trong việc vận dụng các quy trình công nghệ mới. Chúng ta có thể nhận được sự chỉ dẫn trong giai đoạn đầu . Nếu việc chuyển giao không hoàn hảo thì cả công trình đầu tư phải chịu đựng rất nhiều rủi ro. Làm sao có thể nắm bắt dduocj nhanh chóng công nghệ mới? JIT cung cấp giải đáp duyệt khả năng phân tích công tác và nhận diện các điểm chính.
Sau này, khi điều kiện sinh sản hoặc có sự thay đổi trong thiết kế sản phẩm, làm thế nào để điều chính cách thức cho thích hợp với đề nghị đổi thay ? JMT cung cấp giải pháp phê duyệt khả năng phân tích phương pháp và sự quen thuộc với công nghệ sử dụng vì đã có sự hiểu biết đủ sâu rộng để cải tiến một cách có hiệu quả.
JRT, ngoài việc xây dựng nền móng cho cấp quản trị và nhân sự, còn tạo ra một văn hóa “Dân chủ cơ sở” vì nó được đặt trên nền móng tôn trọng lẫn nhau và “đối xử với mỗi người như một cá nhân “. JRT giúp các cấp quản lý sử dụng cách thức “giải quyết vấn đề dựa trên sự kiện của cảnh huống”.
TWI là công cụ bảo đảm hiệu suất và chất lượng tại nơi giao tế với khách hang, trong  sưởng  sản xuất  hay tại văn phòng. Các năng khiếu chỉ dẫn , cải tiến phương pháp và xây dựng tương quan con người và giải quyết các vấn đề phải qua thực tập duwois sự kèm dẫn của huấn luyện viên làm nghề.
  Để tạo ra phản ứng dây truyền, việc ứng dụng chương trình TWI phải được đơn vị có quy củ và phổ quát trong ngành công nghiệp đòi hỏi được kiểm soát nghiêm trang
Trong một tổ chức, các chương trình đào tạo chỉ được cung cấp khi có sự cam kết của lãnh đạo cấp cao và khi mục tiêu huấn luyện đã được triển khai xuống các phòng ban. Khác với các chương trình huấn luyện quản lý khác, mục đích huấn luyện của TWI không được biểu hiện dưới dạng tiến độ và kiểm tra khả năng của tập huấn viên hay độ phù hợp của nội dung đào tạo, mà là sự đổi thay trong thành tựu kinh doanh đạt được sau một thời gian cố định, như tỉ lệ giảm thiểu khuyết thiếu , mức độ cải thiện hiệu suất, giảm thiểu tai nạn, ô nhiễm……..
Mặc dù bất cứ một quản trị nào cũng có thể học và sử dụng được ba năng khiếu quản trị từ TWI, nhưng không phải ai cũng được đào tạo thành tập huấn viên của ba chương trình này. Chỉ những người đã tốt nghiệp xuất sắc về ứng dụng các năng khiếu trong công tác quản lý của mình mới được  chọn lựa để được tập huấn thành huấn luyện viên.
  Rút kinh nghiệm với việc phổ biến vận dụng bộ Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 năm 1995 ở Việt Nam và rút kinh nghiệm giới thiệu, vận dụng TWI tại Nhật Bản, một số điều kiện cần yếu cho việc áp dụng có hiệu quả TWI tại Việt Nam có thể được nhận diện:
-   TWI là dụng cụ tác động phát triển nhân sự cho công tác đòi hỏi tay nghề cụ thể và đặc biệt cho từng cơ quan trong các ngành nghề khác nhau
-   Khi được coi là một chương trình cấp nhà nước rồi, cần một cơ quan quản trị cấp Bộ hoặc VỤ có thể yêu cẫu hỗ trợ kỹ thuật từ Bộ lao động Nhật MITI.
-   Các kỹ năng đọc được từ TWI sẽ không mang lại thành tựu nếu không có sự cam kết và cung cấp nguồn lực của lãnh đạo tổ chức.
-   Đội dự án  (Project Team) phải được thành lập để tiến hành việc biên soạn thảo cẩm nang tập huấn và đào tạo các chuyên gia “Phát triển chương trình” để làm việc với lãnh đạo các đơn vị muốn khẩn hoang ích lợi của TWI.
Đây chính là những then chốt cho sự phát triển cơ quan.
Kỷ yếu ngày nhân sự Việt Nam
Nguyễn Thị Vân
trọng điểm hiệu suất Việt Nam
Bùi Hồng Cẩm
Hội TWI Việt Nam
Cơ quan, nhà quản trị nghĩ gì về nguồn nhân công

Tiếp cận nguồn nhân lực
Tiếp cận theo hướng chiến lược là phương thức quản trị hiên đại, phù hợp với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và khi các cơ quan hoạt động trong môi trường kd bất ổn

   Trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh của công ty , thì lợi thế duyệt con người được xem là nhân tố cơ bản. Nguồn nhân lực đóng góp cho sự thành công của doanh nghiệp trên các khía cạnh chất lượng cao, dịch vụ tốt, khả năng đổi mới, kỹ năng trong công việc cụ thể, và hiệu suất của đội ngũ nhân viên. Đây là những yếu tố cốt lõi mang lại sự thành công của các đơn vị

Năng lực phê chuẩn nguyên tố con người thường mang tính vững bền vì nó không thể xác lập trong một thời kì ngắn. Nó liên quan đến văn hóa của cơ quan.    Đây chính là các chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống và xử sự giữa các thành viên trong công ty

Văn hóa còn đề cập đến các giá trị mà những người nhân sự trong cơ quan đề cao, suy tôn và cả cách thức mà họ san sẻ thông báo cho nhau trong tổ chưc. Muốn cải thiện nguồn nhân lực thì đầu tiên phải cải thiện môi trường văn hóa công ty, và điều này không phải dễ và mất nhiều thời kì và khá tốn kém

   Một vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay là kỹ năng lao động và làm việc của nhân lực nước ta dù đã qua   tập huấn   nghề và tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng vẫn phải tập huấn lại khi được nhận vào các công ty, cơ sở công nghiệp hoặc các liên doanh, các doanh nghiệp kinh tế trong nước và nước ngoài.

   Từ thực trạng nêu trên, vấn đề bức thiết đặt ra là sớm cải thiện nguồn nhân công để góp phần tăng cường năng lực cnahj tranh của nền kinh tế. Bởi lẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân công có tương tác hồ hết các đối tượng quan trọng của quốc gia như các nhà hoạch định các chủ trương, chính sách, cán bộ, công chức, đội ngũ thương gia và những người cần lao trong tất cả các lĩnh vực của xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Cơ quan cần loại tài năng nào?

   Trong qua trình phát triển, đơn vị nào cũng sẽ cần 4 loại nhân tài sau:
   1. Có năng lực nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi, cải tiến, phát minh, đề xuất các ý tưởng mới…..
   2. Có kỹ năng quản trị
   3. Có tay nghề, kỹ năng thực thi công việc chuyên môn, kế hoạch sản xuất
   4. Có song song cả 2 hoặc 3 điểm trên
đơn vị   tìm kiếm   tài năng ở đâu?
   Có 2 nguồn cung cấp nhân kiệt từ bên trong và từ bên ngoài cơ quan. Ngoại giả với tư duy “ăn xổi ở thì”, các đơn vị Việt Nam thường tuyển chiêu tập từ bên ngoài những ứng viên đã chứng tỏ được giá trị của mình. Cách tiếp cận này cho phép có ngay được người cần tuyển lại không mất thời gian và tổn phí huấn luyện, ngoại giả việc   tuyển dụng   từ bên ngoài cũng đi kèm với không ít rủi ro.
   Kiếm tìm anh tài từ nội bộ tổ chức cho phép hạn chế việc tuyển nhầm, không gây đảo lộn văn hóa cơ quan , làm nhân viên gắn bó với công ty hơn……ngoài ra, việc này đòi hỏi thời kì và đơn vị phải biết phát hiện bổ dưỡng, đào tạo, kiểm tra, sử dụng và giữ chân nhân kiệt để họ phát huy các thế mạnh của mình.

Kỷ yếu Ngày   nhân sự   Việt Nam
Văn Đức Mười
giám đốc điều hành Vissan
Share on Google Plus

About Nguyen Hung Cuong

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét